Mengelmoes doet weer mee aan de Rabo ClubSupport actie!

Ook dit jaar doet Mengelmoes weer mee aan de Rabo ClubSupport actie.

Ons bestedingsdoel met het geld verkregen uit de Rabo ClubSupport is:

aanschaf van een nieuw zomertenue voor al onze zangers.

De termijn waarin gestemd kan worden is: van 5 september t/m 27 september 2022.

 Stemmen op Mengelmoes kan via de Rabo App of op www.rabobank.nl/clubsupport

Voorwaarden om te stemmen ;

Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.

Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.

Elk lid brengt 3 stemmen uit op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen.

Door het uitbrengen van een stem door een lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van Rabo ClubSupport worden gebruikt door Rabo ClubSupport.

Rabo ClubSupport behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van Rabo ClubSupport.

Leden van de Coöperatieve Rabobank kunnen alleen stemmen op verenigingen/stichtingen die deelnemen bij de lokale leefomgeving waarbij het lid is ingedeeld.