Coronaprotocol Zangkoor Mengelmoes Didam

Algemeen

Het bestuur van Mengelmoes heeft maatregelen getroffen om in deze corona pandemie een veilige en hygiënische omgeving te creëren voor de zangers, dirigent en muzikanten tijdens en rond de wekelijkse repetities van het koor. De repetities die normaal in de school De Ontdekking gehouden werden, worden vanaf 27 augustus 2020 in de Markthal gehouden, omdat het daar wel mogelijk is met de hierna omschreven maatregelen veilig te repeteren. Uiteraard vraagt dit volledige medewerking van alle deelnemers om zich te gedragen naar de gedragsregels van het protocol en bij afwijking daarvan elkaar daar voortdurend op aan te spreken. We dienen ons steeds te realiseren dat de meesten van ons tot de risicogroepen behoren en dat zingen in groepsverband meer dan normale risico’s met zich mee brengt.

Geplande start vanaf donderdag 27 augustus, e.e.a. na goedkeuring corona-protocol.

RIVM-richtlijnen

 • De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent het volgende;
 • We houden 1,5 meter van elkaar.
 • We wassen onze handen vaak en goed We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.
 • We zitten niet aan ons gezicht.
 • We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. Je komt pas weer als je 24 uur klachten vrij bent.
 • Ben jij of iemand uit je gezin positief is getest op corona, blijf thuis en volg de instructies van het RIVM.

 

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiëne maatregelen voor.

Dat betekent, op locatie beschikbaar zijn van;

 • Zeep
 • Papieren zakdoekjes
 • Oppervlakte sprays
 • Desinfecterende handgel

Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan buiten de aangewezen plaats waar gezongen kan worden.

Gebruik repetitieruimte op donderdagavond

Gebruik van de repetitieruimte in overleg met bestuur van de Markthal, een en ander conform bijlage en bijlage 2.
Hierop aangegeven;

 • De binnenkomst, looproutes bij binnenkomst en verlaten Markthal, benodigd plaats / oppervlakte koor en te gebruiken toilet.
 • De posities van de afzuiginstallatie in het dak.
 • Benodigde tafels, stoelen.
 • Posities van de zangers, dirigent en muzikanten.
 • De plaats voor te stallen fietsen.

Ter voorbereiding van de repetitie worden de benodigde tafels, stoelen, lessenaar, piano e.d. op de plek gezet en de ruimte geventileerd. Tevens zal een lijn op de vloer worden aangebracht, waar de dirigent achter moet blijven.
Voor de eerste repetities wordt het koor gesplitst in 2 delen

 

 • Start 1 e groep om 19.30 uur tot 20.30 uur, vervolgens wordt de ruimte geventileerd en volgt de 2e groep om 20.45 uur tot 21.45 uur.
 • Na een aantal weken wordt er gerepeteerd met alle zangers tegelijk, start om 20u00 uur tot 21.45 uur. Hierin ook een pauze van 15 minuten om de ruimte te ventileren, dit van 20.45 tot 21.00 uur.

 

Tijdens het repeteren zal de afzuiginstallatie draaien op stand 1. Dit vanwege de geluidsoverlast tijdens de repetitie.

Voorbereiding voor de repetitie op donderdagavond.

 • Kort véér de repetitie wordt door de secretaris een e-mailbericht naar de leden gestuurd, met in acht te nemen richtlijnen bij het samenkomen. Als herinnering dat als iemand met mogelijk corona-gerelateerde verschijnselen heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven de 38 graden) niet naar de repetitie mag komen. Hetzelfde geldt als een huisgenoot dergelijke klachten heeft
 • Warm thuis je stem op middels inzingen of maak gebruik van Lax Vox, waardoor in inzingen tijdens de repetitie beperkt kan gebeuren.
 • Was thuis minimaal 20 seconden je handen met water en zeep voor het vertrek naar de repetitie ruimte.
 • Ga voor vertrek thuis naar het toilet. Mocht het echt noodzakelijk zijn, gebruik het toilet in de Markthal en was daarna je handen minimaal 20 seconden.
 • Arriveer kort voordat de repetitie begint.
 • Houdt bij het binnengaan van de Markthal, 1,5 meter van elkaar en desinfecteer je handen, haal koffie in wegwerpbekertjes die je op de daarvoor aangegeven stoel 1 meter van elkaar opdrinkt.
 • Toegang uitsluitend voor zangers, dirigent en leden van het combo.
 • Volg de aanwijzingen van de corona coördinator, loop één voor één naar de stoel, welke is voorzien van je nummer, zowel bij het komen als het gaan. Hanteer ook bij het tussentijds verlaten van de stoel steeds de 1 meter regel.
 • Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen weer mee naar huis.
 • Desinfecteer voor en na het gebruik de materialen (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten, et cetera). Hiervoor worden bij toerbeurt mensen aangewezen een en ander volgens taakverdelingsrooster.

 

Coördinatie en organisatie

Het bestuur van Mengelmoes is verantwoordelijk voor de uitvoering van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. Zij handhaaft deze regels en spreekt de leden aan op ongepast gedrag bij overtreding daarvan. De voorzitter en penningmeester van Mengelmoes zijn de contact personen voor de leden, gebouweigenaar, de overheid en andere betrokkenen. Indien er updates komen, word je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Deze maatregelen en regels zijn ter bescherming van je eigen gezondheid, maar ook van anderen.

Neem ze dus ter harte.

Middels een ledenlijst wordt de aanwezigheid van de zangers vastgelegd.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de repetities van Mengelmoes, welke in de Markthal plaats vinden en niet voor bijeenkomsten van leden die in andere locaties plaatsvinden, zoals een nazit van zangers in een horecagelegenheid.

Dit protocol is tot stand gekomen conform de RIVM adviezen en aanvullende richtlijnen van Koornetwerk Nederland.

Het corona-protocol van Mengelmoes wordt verspreid naar alle leden van het koor en vermeld op onze website (www.mengelmoesdidam.nl)

Zijn er nog vragen of is er iets niet geheel duidelijk?
Mail of bel de corona coördinatoren, t.w.;

Koos Harmsen, voorzitter,
E-mail: koosharmsen@upcmail.nl
Telefoon: 06-23 83 04 43

Theo Aalders, penningmeester,
E-mail: fam_aalders@hotmail.com
Telefoon: 06-83 59 15 16